ATMT PL

Tanadug University of Traditional Tibetan Medicine

Jesteś tutaj: Strona główna   Dokumenty   Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 

Akademia Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej Polska

 

Regulamin

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie jest polską gałęzią Międzynarodowej Akademii Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej (International Academy for Traditional Tibetan Medicine, IATTM).
 2. Stowarzyszenie podlega regulacjom ze strony zarządu IATTM ( Head Office Team, w skrócie HOT).
 3. Członkowie ATMT Polska mają możliwość uczestniczenia we wszystkich projektach IATTM zarówno w Polsce jak i za granicą.

wykres

 

 

Rozdział 2.

Członkowie Stowarzyszenia i rodzaje kart członkowskich

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających (sponsorów)
 3. honorowych

Rodzaje kart członkowskich:

 1. Członek zwyczajny otrzyma kartę członkowską „ Karma” („Gwiazda”)
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, deklarująca wpłacenie co najmniej 5000 zł rocznie na konto Stowarzyszenia. Członek wspierający otrzyma kartę członkowską „Namkha” („Przestrzeń”)
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członek honorowy otrzyma kartę członkowską „Nima” („Słońce”), zwalniającą z płacenia składek członkowskich.

Karty członkowskie zostaną przekazane osobiście bądź drogą pocztową po odnotowaniu opłaty wpisowej.

 

Rozdział 3.

Opłaty członkowskie

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
 2. uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 108zł (54zł dla studentów oraz osób w trudnej sytuacji finansowej)
 3. płacenia miesięcznych składek członkowskich w wysokości 20 zł lub 240zł rocznie.

 

 

Rozdział 4.

 Dostęp i zarządzanie kontem bankowym

 

Dostęp do konta bankowego oraz kasy Stowarzyszenia ma Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu. Kartę do konta posiada Skarbnik. Do wykonania operacji bankowych potrzebny jest podpis Skarbnika oraz jednego członka Zarządu.

 

Rozdział 5.

Darowizny na działalność statutową Stowarzyszenia

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie ATMT przekazują dobrowolne darowizny na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Rozdział 6.

Regulacje darowizn na poziomie międzynarodowym

 

Stowarzyszenie ATMT zobowiązuje się do finansowego wspierania organizacji macierzystej (IATTM) poprzez przekazywanie 25% dochodów rocznie.

 

Rozdział 7.

Kwalifikacje po odbyciu kursów

 

 1. ATMT wyda dyplom ukończenia kursu uczestnikowi, który odbędzie kurs oraz zaliczy niezbędne egzaminy.

 

 1. Odbycie kursów w ATMT nie uprawnia do nauczania danego przedmiotu. O nadaniu kwalifikacji instruktorskich decyduje Zarząd IATTM (Head Office).

 

 

Rozdział 8.

Podział obowiązków – grupy robocze ATMT

 

Grupa marketingowa i PR: promocja Akademii online ( facebook), specjalistyczne serwery, drukowanie ulotek i plakatów, pozyskiwanie sponsorów, współpraca z mediami, organizacja spotkań informacyjnych i propagujących

 

Grupa techniczna: organizacja miejsca, wynajęcie sali, wyżywienie, noclegi, sprzęt, nagłośnienie, nagrania, drukowanie kart członkowskich i ich rozsyłanie

 

Grupa Drangsong: tłumaczenia kursów i skryptów do kursów, oraz innych materiałów edukacyjnych.

 

Koordynacja: kontakt z IATTM Head Office, nauczycielami, bilety lotnicze, zamawianie materiałów promocyjnych szkoleniowych z IATTM, etc.

 

Grupa finansowo – administracyjna: skarbnik, pełniący również funkcję nadzoru nad dokumentacja stowarzyszenia

 

 

Rozdział 9.

Udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia w szczególnych przypadkach

 1. Stowarzyszenie ATMT Polska przewiduje w przypadku niemożności osobistego dotarcia na zebranie możliwość:
 • udziału w walnym zebraniu przy użyciu nowoczesnych technologii (np. przez Skype)
 • przekazanie pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia, upoważniającego do głosowania. Członek Stowarzyszenia może reprezentować tylko jednego nieobecnego na zebraniu członka.

 

 1. Osoby nieobecne nie mogą być wybierane do pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, w których wymagana jest pisemna zgoda danej osoby oraz zgoda Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział 10.

O rozwiązaniu Stowarzyszenia

Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi być konsultowana i zaakceptowana przez dr Nidę Chengatsanga, honorowego członka Stowarzyszenia ATMT Polska.


© 2021 ATMT PL  |  Dokumenty Stowarzyszenia
X