ATMT PL

Tanadug University of Traditional Tibetan Medicine

Jesteś tutaj: Strona główna   Wydziały i kursy   Wydział tradycyjnej medycyny tybetańskiej   Program studiów

Program studiów

Międzynarodowa Akademia Tradycyjnej Medycyny Tybetanskiej prowadzi 4 letnie studia tradycyjnej medycyny tybetańskiej. Program studiów jest oparty na Czterech Tantrach Medycznych (tyb. rGyud bzhi), fundamentalnym traktacie TMT z 12.wieku, do dziś będącego podstawą nauczania medycyny tybetańskiej.

Z sanskrytu słowo Tantra – lub po tybetańsku Gyud – oznacza ‘Linię Przekazu’. Jest nieprzerwanym przekazem oryginalnej i niezmienionej medycznej wiedzy sięgającym jej początków.
Pierwsza tantra zwana jest Tantrą Rdzenną. Daje ona ogólny przegląd Medycyny Tybetańskiej. Dla adepta medycyny jest jak mapa świata.Druga tantra zwana jest Tantrą Wyjaśniającą. Zawiera ona podstawowe nauki takie jak: anatomia, embriologia, fizjologia, patologia itd., Można ją porównać do map poszczególnych krajów.

Trzecia tantra nazywana jest Tantrą Przekazu Ustnego. Zawiera informacje o wszystkich chorobach, zgrupowanych do Ośmiu Gałęzi.:Ciało jako całość

• Pediatria

• Ginekologia

• Zaburzenia psychologiczne

• Traumatologia

• Toksykologia

• Geriatria

• Bezpłodność

W odniesieniu do naszego porównania, stanowią one plany każdego z miast na świecie.

Czwarta tantra jest zwana Tantrą Końcową lub Tantrą Działania. Mówi ona o praktycznym i klinicznym zastosowaniu Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej – przewodnik po miastach w naszej medycznej podróży.

 

Zajęcia odbywają się w 7-dniowych modułach 3x w roku (3 trymestry), w przerwach pomiędzy modułami przewidziane są ćwiczenia praktyczne do wykonania w domu, w celu utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia prowadzą dr Nida Chenagtsang oraz wykwalifikowani nauczyciele IATTM.  Trzeci oraz czwarty rok studiów odbywają się w dużej części za granicą ( w sąsiadujących krajach), jako kursy międzynarodowe, łączące studentów z różnych krajów. W razie opuszczenia któregoś z modułów istnieje możliwość odrobienia go za granicą albo on-line.

Na czwartym roku odbywa się staż kliniczny w szpitalu tybetańskim w Amdo, Tybecie. Dla ukończeniu studiów studenci są zobowiązani do zdania egzaminu końcowego oraz napisania pracy dyplomowej.

Cena studiów jeszcze nie jest ustalona, najprawdopodobniej w granicach 5- 6 tysięcy zł za rok.

 

Szczegółowy program studiów

 

Kod

modułu

Temat kursu

+ część dodatkowa i/lub opcjonalna

Długość

kursu

1d = 6h

Warunki uczestniczenia

TTM 1.1 Tantra rdzenna+ zajęcia praktyczne 5d2d żadne
TTM 1.2 Anatomia,FizjologiaPatologia+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 1.3 Dieta,Styl życia,Terapie+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 1.4 Odmładzanie 2-3d
TTM 1.5 Anatomia subtelna 3-5d
TTM 2.1 Diagnostyka+ Kunye 3 5d5d ukończone TTM 1.1, 1.2, 1.3
TTM 2.2 Farmakologia+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 2.3 Zaburzenia trzech  Nyes pa+ zajęcia praktyczne 5d2d ukończone TTM 2.1, 2.2
TTM 2.4 Lekarz 1d
TTM 2.5 Choroby natury zimnej 5d ukończone TTM 2.1, 2.2
TTM 3.1 Choroby natury gorącej+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 3.2 Choroby narządów wewnętrznych,Choroby narządów zmysłów+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 3.3 Zaburzenia różne+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 3.4 Traumatologia 1 5d
TTM 3.5 Traumatologia 2 5d
TTM 4.1 Pediatria,Ginekologia+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 4.2 Onkologia,Psychiatria+ zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 4.3 Toksykologia + zajęcia praktyczne 5d2d
TTM 4.4 Geriatria,Niepłodność 5d
TTM 4.5 Podsumowanie 5d ukończone TTM 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

 

 

 


© 2021 ATMT PL  |  Dokumenty Stowarzyszenia
X